Visie

Stapsteen. Zo heet de vestiging van de praktijken van Berni Vervoordeldonk en Tijn Zweegers. We werken al geruime tijd samen als natuurgeneeskundige therapeuten-op-integrale-basis.

Maar Stapsteen wil meer zijn. Stapsteen streeft ernaar om een knooppunt te zijn in een netwerk van therapeuten die instaan voor kwaliteit, zorgvuldigheid en respect voor hun patiŽnten. Als u (nog) een andere behandelwijze nodig hebt dan wij in huis hebben, dan helpen we u zoeken naar de juiste behandelaar.

Natuurgeneeskundig wil zeggen dat we gebruik maken van het van nature in ieder mens aanwezige streven naar evenwicht dat onze gezondheid en ons welzijn kenmerkt. 'Natuurgeneeskundig' wil ook zeggen dat we gebruik maken van subtiele hulpmiddelen die op ons natuurlijke herstelvermogen aangrijpen. We maken o.a. gebruik van:

  • Mesologie (informatie volgt)
  • Hypnotherapie
  • Van EMDR afgeleide technieken
  • Homeopathie
  • Meridianenleer (o.a. acupunctuur)
  • Van Kinesiologie afgeleide technieken
  • Aanpassingen in het voedingspatroon
  • Houdings- en bewegingsadviezen
  • Soms zetten we daarbij tijdelijk ook fytotherapeutische en orthomoleculaire middelen in.

Integraal wil zeggen dat we rekening proberen te houden met alle aspecten die voor uw probleem van belang zijn. Gezondheidsklachten kunnen een complexe achtergrond hebben. Zeker wanneer ze hardnekkig zijn, en wanneer enkelvoudige benaderingen geen effect hebben, liggen er waarschijnlijk meerdere oorzaken aan ten grondslag. Dat vraagt om een samenhangende benadering van al die oorzaken. Daarom hebben wij ons in meerdere behandelwijzen bekwaamd, en zijn we er alert op waar onze werkwijzen elkaar kunnen aanvullen.

'Integraal' wil ook zeggen dat we werken in aanvulling op en ter ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg. In onze praktijkvoering adviseren wij u om uw reguliere behandelaren (zoals uw huisarts en specialist) te informeren over onze betrokkenheid.

In onze visie is gezondheid een dynamisch evenwicht. Dat wil zeggen dat dat evenwicht voortdurend in beweging is. Wat men 'ziekte' noemt is in feite een aanpassing van het organisme aan een scala van inwendige en uitwendige invloeden die het evenwicht verstoren. Gezondheid is een complex samenspel van uiteenlopende processen. Waar het op aankomt is veerkracht. Wij helpen uw veerkracht te herwinnen d.m.v. gezondheids-adviezen, natuurlijke geneesmiddelen, onderzoek, kritische vragen. We denken met u mee, zodat u terugkerende patronen leert herkennen en veranderen.

Mensen zijn als het ware reizigers die steeds op zoek zijn naar een passende route door hun eigen woud van mogelijkheden. En soms verdwaal je, of kom je in een kringetje terecht. Wij pretenderen niet voor een ander te weten wat de beste weg is door dat bos. We hebben wel veel ervaring in het helpen om je weg er weer in te vinden.