Zorgverzekeringen

 

Vergoedingen
Omdat wij aangesloten zijn bij onderstaande beroepsverenigingen en geregistreerd zijn in een of meer van onderstaande registers komen onze consulten bij verreweg de meeste verzekeraars in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding.

 

Vergoedingen actueel


ZORGVERZEKERINGEN 2022
Klik op de knop 'vergoedingen' of klik hier voor informatie over vergoedingen van onze consulten. U kunt dan de lijst van zorgverzekeraars inzien met hun premie-indicaties en vergoedingen voor 2022.

(Ter vergelijking vindt u de informatie over 2021 door hier te klikken.)

 

Registers

 

Beroepsverenigingen
Wij zijn beiden als natuurgeneeskundige aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT (
www.lvnt.nl).
Tijn Zweegers is tevens hypnotherapeut en 'integraal psychosociaal therapeut'.
Berni Vervoordeldonk is daarnaast als mesologe aangesloten bij de VBAG (https://vbag.nl).


NB
- LVNG en VNT zijn per 1 januari 2020 samengegaan en gaan verder onder de naam LVNT. Berni en Tijn blijven beiden lid van die vereniging.
- Berni's lidmaatschap van de NVVM is per 1 januari 2020 overgegaan in een lidmaatschap van de VBAG.
- Tijn was tot januari 2018 ingeschreven in het BIG-register. Hij mag zich arts niet-praktiserend noemen. Dat wil zeggen: niet praktiserend als regulier arts.

 

Klachtenregeling: WKKGZ, geschillencommissie
Wanneer u reden heeft om u te beklagen over iets in het verloop van de behandeling, wendt u zich dan tot degen die u behandelt. Mocht u reden hebben dat elders te willen doen, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging van toepassing: voor Tijn Zweegers tot de LVNT, voor Berni Vervoordeldonk tot LVNT, of tot de VBAG (i.v.m. mesologie).
In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) zijn wij via de LVNT aangesloten bij de SCAG (www.scag.nl), een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Informatie over de klachtenregeling van de SCAG kunt u downloaden door
hier te klikken.
Berni is sinds 1 januari 2020 bovendien via de VBAG aangesloten bij geschillencommissie Quasir (https://quasir.nl)


Tuchtrecht
We zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de TCZ  (www.tcz.nu).


Landelijke registers

 

      Logo's van
                LVNT, VBAG, RBCZ, SCAG en Quasir

Klik hier voor een overzicht van de lidmaatschaps- en registratienummers.

 

Terug | Home