Disclaimer

De namen 'Stapsteen' en 'Stapsteen Boxtel' doelen op de lokatie van de praktijken van Berni Vervoordeldonk en Tijn Zweegers aan de Baandervrouwenlaan 94 te Boxtel. Verder is Stapsteen de aanduiding van de visie van de twee genoemde therapeuten die bij Stapsteen zijn betrokken. Stapsteen is dus geenszins te beschouwen als een rechtspersoon.

 

De praktijknamen van de twee betrokken therapeuten zijn respectievelijk Stapsteen Vervoordeldonk en Stapsteen Zweegers.

 

Deze website is met uiterste zorg samengesteld en wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden. Toch zijn onjuistheden en onvolledigheden niet uit te sluiten. De twee bovengenoemden zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

 

De twee bovengenoemden zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks op deze site te bereiken zijn. De twee bovengenoemden zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via deze website beschikbaar is. Aan de informatie die op deze website te vinden is, zijn geen rechten te ontlenen.

 

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Maak gerust gebruik van teksten of afbeeldingen op deze website, of van brochures, flyers en overige publicaties die uitgaan van de twee bovengenoemden, maar vermeld dan wel de bron: Copyright (c) Stapsteen Vervoordeldonk of Stapsteen Zweegers, met vermelding van http://www.stapsteenboxtel.nl. Mocht het om teksten of afbeeldingen van derden gaan, dan hebt u toestemming nodig van de bron waarvan het materiaal afkomstig is.

 Privacy-verklaring in het kader van de wet AVG                             Boxtel, april 2020

1. Vanaf 25 mei 2018 zijn wij verplicht om iedereen die zich bij ons meldt voor een behandeltraject te vragen om schriftelijke instemming met deze privacy-verklaring en met de behandeling, bij voorkeur via een electronisch bericht. Stuurt u ons een email met die strekking, of indien gewenst op schrift. Die instemming zullen wij opslaan bij de NAW-gegevens.

2. Wij zijn een groepspraktijk met twee therapeuten. Om doelmatig te kunnen werken hebben (uitsluitend) wij beiden toegang tot de gegevens van onze patiënten en cliënten. Soms zijn wij beiden bij uw behandeling betrokken, en daarnaast nemen wij elkaars praktijk in weekends en tijdens vakanties waar. Overigens hebben wij ons beiden te houden aan ons beroepsgeheim. Dat geldt ook voor andere, evenzeer gekwalificeerde en geregistreerde collega’s die wij zo nodig als waarnemers inschakelen. 
Bij gebruikmaking van de toegang tot uw gegevens nemen wij de volgende regels in acht:

- het inzien van gegevens moet een actueel therapeutisch doel dienen; 

- het inzien van gegevens gebeurt alleen wanneer u daarin in algemene zin heeft toegestemd;

- wanneer u aangeeft iets niet uitwisselbaar te willen laten zijn, slaan wij die informatie niet op in uw dossier, of – in overleg – in een afgeschermd gedeelte daarvan.

3. Overzicht van gegevensverwerking:

* Wat wij vastleggen: 

- naam, adres en woonplaats (NAW-) en dergelijke gegevens zoals telefoon en emailadressen; 

- persoonlijke gegevens (geboortedatum, man/vrouw); 

- sociale gegevens, voorzover relevant (zorgverzekeraar, huisarts, opleiding, werk);

- relationele gegevens: evt. gezin, partner, kinderen; 

- gezondheidsinformatie (anamnese, gespreksverslagen, meetwaarden, adviezen);

* Hoe wij beveiligen: 

- op papier: achter slot; 

- electronisch:
              . een archief op lokale schijven, beschermd met wachtwoorden;
              . actuele gegevens: vanaf nov. 2018 zie punt 4 * c. ; vanaf mrt. 2020: zie punt 4 * d.

* Declaraties sturen wij bij voorkeur per email toe als een pdf-bestand. Op verzoek krijgt u de declaratie geprint mee na afloop van een consult.

4. Algemene regels:

* a. Uiteraard respecteren wij de rechten waar u aanspraak op kunt maken. Dit zijn de rechten op inzage, op informatie, op rectificatie, op vergetelheid, en op overdraagbaarheid.

* b. Ondergetekenden verplichten zich ertoe om datalekken te registreren en met elkaar te bespreken. Belangrijke datalekken worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

* c. Sinds november 2018 maken wij gebruik van een verwerker die ‘in de cloud’ data opslaat. Met die verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin zij zich verplichten tot zorgvuldig en beveiligd beheer van uw gegevens.

* d. Sinds maart 2020 maken wij voor 'zorg op afstand’-consulten gebruik van video-bellen via providers die de Europese en Nederlandse AVG-normen respecteren. 

* e. Gezien de geringe omvang van onze organisatie zijn wij niet genoodzaakt om een DPIA (data protection impact assessment) te verrichten. Evenmin is privacy-by-design of het aanstellen van een ‘functionaris gegevensbescherming’ op ons van toepassing. 

* f. Uitleg over begrippen in deze verklaring vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . Stapsteen Vervoordeldonk: Berni Vervoordeldonk
Stapsteen Zweegers: Tijn Zweegers
_____

 

Klik hier om de privacy-verklaring te downloaden.

Terug | Home